قیمت ها در

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۶ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۶ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۶ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نیسان ایکس-تریل ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰