قیمت ها در

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
سئات لئون / آئودی ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰
سئات لئون / فولکس واگن ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰