کانال تلگرام اول خودرو
اول خودرو » قیمت خودرو – قیمت روز خودرو های ایرانی و خارجی » لیست قیمت محصولات دی اس – DS Automobiles

لیست قیمت محصولات دی اس – DS Automobiles

قیمت ها در

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۷ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس ۵LS مدل ۲۰۱۷ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۷ ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۷ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۱
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰