کانال تلگرام اول خودرو
اول خودرو » قیمت خودرو – قیمت روز خودرو های ایرانی و خارجی » لیست قیمت محصولات بی ام و – BMW

لیست قیمت محصولات بی ام و – BMW

قیمت ها در

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۵ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
بی‌ام و ۱۲۰ هاچ‌بک (Premium) ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۱۲۰ هاچ‌بک (Innovation) ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۲۲۰I کوپه ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۲۱۸ اکتیو تور ۲۰۱۶ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۲۱۸ اکتیو تور ۲۰۱۷ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۲۲۵i Active Tourer ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۳۲۰I ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Premier 28E ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Premier Sport ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Frontier ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Frontier Sport ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Superior Sport ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Essential ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Essential Individual ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Essential Sport Indivi ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Prestige ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Elegant Individual ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Master Class Enhanced ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Executive Lounge Enhanced ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Intelligent ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Sensation Enhanced ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Sensation Enhanced Lounge ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Progressive ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Convenience ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Premium ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Innovation ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Ultimate ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Exclusive ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Business ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Comfort ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Dynamic ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش